<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=151809838993421&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Quiz er ikke quiz

Skrevet av Ingar Hagen


Quiz- og rebusfunksjonen i Tappin Event App er et av de verktøy som skaper aller høyest deltakerengasjement og kunnskapsoverføring på våre kunders arrangementer.

Som vi har skrevet om tidligere, gir gamification (spillifisering) med eventapp en rekke muligheter for å aktivisere brukere av appen gjennom spill og lek som samtidig gir effektiv overføring av fag.

Quizmotoren i appen kan imidlertid brukes til mye mer enn vanlig quiz. Faktisk er det bare fantasien som setter grensene her.

Les videre og få gode tips til hvordan du som arrangør kan benytte vår quizmodul til å skape faglig og sosialt engasjement på ditt event.

Kort og godt: Hva kan du bruke quiz til dersom du ikke kaller det ‘quiz’?

 

Typisk bruk av quiz på arrangement

Den vanligste måten å kjøre quiz på med Tappin Event App er at man lager en enkel og gøy quiz (trivia/faglig), rett og slett for å sette folk i gang med bruken av appen. Deltakeren går gjennom et sett med spørsmål med flervalgssvar, og så kan han eller hun enten få se hvor mange riktige svar de fikk, eller så får de en melding med takk for at de deltok. Og så kåres en vinner, som mottar premie.

I begynnelsen av arrangementet eller under et foredrag kan du også kjøre en live poll med ett spørsmål for å gjøre en kjapp meningsmåling, som kan vises på storskjerm. På en effektiv måte får du “satt i gang” deltakerne, og dessuten får du inn en del informasjon og får målt litt kunnskap på forhånd – samtidig som det er underholdende.

Quizmotoren kan også brukes til å måle kompetanseoverføring, gjerne hvis du i forkant av eventet kjører en quiz med multiple choice og fasit, og så kjører en ny quiz i etterkant. På den måten får du målt hvor mye deltakerne har lært underveis. Har det kommet noen holdningsendringer? Har dere fått overført noe kunnskap?

Og helt til slutt, etter arrangementet, kan du bruke spørreskjemaer til å få tilbakemeldinger på spesifikke ting.

Men quizmotoren kan brukes enda mer kreativt …

 

Kompetanseoverføring gjennom storytelling og interaktivitet

Gjennom storytelling og lur bruk av spørsmål kan du bygge opp en fortelling for å oppnå en effekt, om den er underholdende eller lærerik eller gjerne begge deler. Eller det kan være for å måle og få tilbakemeldinger på et eller annet.

For eksempel kan du kjøre en quiz med flervalgssvar, hvor ett av spørsmålene er en poll, som måler hva deltakerne mener om et tema. Det behøver ikke nødvendigvis være en fasit, men at de svarer og kommer med forslag gjennom fritekst, eller sender inn et bilde.

La oss se nærmere på hvordan slik bruk av quiz-motoren kan foregå i praksis.

På et fag-/strategiseminar for en av våre større kunder – et globalt selskap – brukte vi denne formen for teknologi til å skape produktiv interaktivitet mellom sal og scene.

Målet med konferansen var å legge en strategi for selskapet for de neste to–tre årene. Arrangøren brukte flere quizer med flervalgssvar til å måle hva selskapets ansatte mente om ulike saker.

Videre fikk de ansatte muligheten til å komme med innspill på ting som konsernledelsen hadde bestemt, f. eks. tilbakemeldinger, forslag til endringer/forbedringer, eller ris og ros.

Arrangøren gjorde det hele til en interaktivitet med scenen, hvor de f. eks. tok opp en del av fritekstsvarene og viste disse på storskjerm. I et panel med konsernledelsen ble det debattert og argumentert for og imot forskjellige forslag, og resultatene fra poll-spørsmålene som var en del av quizene, ble kommentert.

Ut ifra alt dette fikk ledelsen i selskapet et grunnlag for å lage den endelige forretningsstrategien.

Denne bruken av quizmotoren i Tappin Event App var en ypperlig måte å samle inn kunnskap og meninger på for å oppnå en ønsket effekt.

 

Utslagsquiz og rebus – kunnskapsoverføring gjennom lek

Utslagsquiz er en svært engasjerende og underholdende form for gamification. Den gjennomføres live i salen. Alle deltakerne deltar på en quiz med flervalgssvar, der de rett og slett blir kastet ut etter hvert som de svarer feil.

Vanskelighetsgraden øker for hvert spørsmål. Resultatet vises live på storskjerm, hvor man til enhver tid kan se hvor mange deltakere som fortsatt er med. Etter hvert som det blir færre, vises også navnene og profilbildene til de som er igjen – og til slutt står man igjen med en vinner.

Tidligere her på bloggen har vi skrevet om hvordan du som arrangør ved bruk av rebus kan benytte spillmekanikk til å øke engasjementet blant deltakere, foredragsholdere, utstillere, sponsorer og samarbeidspartnere.

Du kan opprette egne rebuser der du via storytelling kan sende deltakerne på en reise hvor de må svare på spørsmål, ta bilder, ta en video eller skrive tekster.

Storytelling, underholdning og morsomme og engasjerende aktiviteter er ikke bare “lek og moro” – du kan også bruke det strategisk til å overføre fag på en veldig effektiv måte. Dessuten er det en effektiv metodikk for å måle hvordan du har kommet gjennom med budskapet.

 

Oslo Tropical Forest Forum – engasjerende paneldebatter med deltakerspørsmål sendt inn via Tappin Event App

Ved å knytte ett fritekstsvar til en sesjon – hvor deltakerne kan stille spørsmål til scenen, komme med forslag eller skrive en tekst som de sender inn på denne sesjonen – kan arrangør skape masse engasjement og gi høyt faglig utbytte.

Foredragsholder kan stå med et nettbrett og trykke ‘Show on screen’, så vises et av fritekstsvarene på storskjerm. De kan så tas opp i paneldebatter, eller foredragsholderen kan snakke om dem.

Et godt eksempel på slik bruk av vår eventapp er Oslo Tropical Forest Forum, som er en internasjonal kongress med de mest aktive regnskogsforkjemperne i verden. 27.–28. juni gikk OTTF 2018 av stabelen, med Norad som arrangør og Tappin med på laget som en del av Medvind Eventbyrå AS sitt leveranseteam.

Vi hadde fire parallellsesjoner samtidig, hvor folk satt i salen og sendte inn spørsmål til paneldebattene. Spørsmålene ble vist på storskjerm og diskutert i panelet. I løpet av konferansen kom det inn hundrevis av spørsmål. Det var både engasjerende og spennende.

Rett og slett en supereffektiv måte å skape samhandling mellom sal og scene på i det viktige arbeidet med å bevare tropisk regnskog.

 

 

 

Oppsummering

Tappin Event App er rik på funksjonalitet som hjelper deg med å oppnå målsetningen med eventet.

Quiz er mer enn bare “quiz”. Med quizfunksjonen i appens gamification-modul kan du legge til rette for engasjerende deltakeropplevelser og samtidig effektivt overføre – og måle – kunnskap.

Deltakerne får muligheter til å engasjere seg på helt nye måter – og får dermed veldig godt faglig utbytte av arrangementet.

 

 

slik øker du engasjement hos deltakerne med gamification