<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=151809838993421&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Live streaming av events

Skrevet av Ingar Hagen

En av forutsetningene for å kunne gjøre et vellykket distribuert arrangement er en god løsning for live overføring av arrangementet via internett. Her finnes det en rekke gode (og dårlige) løsninger vi skal se litt nærmere på i denne artikkelen.

 

Forskjellige arrangement - forskjellige behov

Det finnes like mange behov som det finnes arrangementstyper, og det finnes omtrent like mange løsninger for hvordan man kan overføre eventet direkte. Felles for de fleste er behovet for å kunne informere og aller helst involvere deltakere som deltar via direkteoverføringen uten at de er fysisk tilstede. Konferanser har sine behov, messer sine, teambuilding treff har helt andre behov og kongresser har sine helt unike utfordringer. Budsjettene varierer også i stor grad, og med dette mulighetene til å velge løsning for direkteoverføring, eller live streaming, av sitt arrangement.

 

Focused-attentive-woman-wearing-headphones-using-laptop-at-office-desk-828110476_5420x3613

 

Hvordan skal deltakerne involveres?

Dette er et av de første spørsmålene du som arrangør må besvare. Dette vil gi deg føringer på hvilke løsninger du bør eller kan velge for ditt arrangement. Noen sentrale spørsmål her er:

 • Skal deltakerne kunne være en del av sendingen, dvs. delta aktivt via kamera og mikrofon i selve sendingen? I så tilfelle, hvor mange samtidig?
 • Hva slags typer av aktivitet/interaktivitet legges det opp til?
  • Spørsmål direkte til foredragsholdere
  • Live polls/meningsmålinger
  • Quizer
  • Gruppearbeid
  • Innsending av svar på oppgaver
  • Deltakelse i debatter, paneler eller annet
  • Annen interaktivitet
 • Skal det arrangeres parallellsesjoner?
 • Legges det opp til en-til-en møter med utstillere, foredragsholdere eller mellom deltakerne
 • Skal eksterne deltakere kunne “besøke” stands, utstillere etc?

Når du har funnet svarene på disse spørsmålene er det på tide å kartlegge hvilke løsninger som finnes og hvordan disse kan løse ditt arrangements utfordringer.

 

Den enkle løsningen

Det behøver ikke være en stor produksjon for å sette opp en profesjonell direkteoverføring. Produksjonen kan gjøres med svært enkle midler, og i sin aller enkleste form faktisk kun med en mobiltelefon. Likevel bør man nok vurdere å benytte seg av en litt mer avansert produksjon for enda bedre resultat. Gjerne med ett eller flere kamera, profesjonell lydmiks og en person som setter sammen og produserer det hele for direkte strømming på nettet. Heller ikke dette krever nødvendigvis de helt store budsjettene, og relativt enkle kamera kan fungere meget godt i rett lys. Viktig er det at lyden blir god, men også dette kan man stort sett få til med ganske enkle grep.

Dersom det er snakk om en konferanse av litt størrelse har man ofte allerede både profesjonell lyd, kamera og skjermproduksjon, og da kan man ganske enkelt få dette strømmet direkte til en direkteoverføringsløsning.

 

Hvordan løse interaktivitet

Interaktivitet er en viktig del av arrangementer og ikke minst når det er snakk om distribuerte arrangementer. Ved hjelp av interaktivitet kan man involvere også de deltakerne som ikke er fysisk tilstede slik at de føler seg inkludert på en helt annen måte enn om de bare er passive tilskuere uten muligheter for direkte involvering. Dette kan for eksempel gjøres gjennom bruk av event apper slik som Tappin sin løsning hvor det kan åpnes for spørsmål fra sal til scene, interaktive meningsmålinger, quizer og andre former for direkte involvering.

Hvordan gjøre en-til-en møter

En-til-en møter er fullt mulig å gjennomføre også ved distribuerte eventer. Dette kan f.eks. gjøres ved å åpne opp for muligheter til å booke avtaler gjennom en event app, for deretter å holde en-til-en videokonferanser ved hjelp av Appear.in, Crowdcast, Skype eller en annen plattform. Her kan vi i Tappin gi deg gode råd til valg av plattform og opplegg.

Samsending med foredragsholdere eksternt

Dersom det ikke er praktisk mulig for alle foredragsholdere å være fysisk tilstede på samme sted er det fullt mulig å gjennomføre en konferanse der man kjører en samsending med foredragsholdere som deltar fra andre lokasjoner. Avhengig av hvordan arrangementet er lagt opp kan dette gjøres ved hjelp av f.eks. Crowdcast, Skype eller andre “enkle” plattformer, eller man kan gjøre mer avanserte oppsett med direke streams via Vimeo eller andre videoproduksjons plattformer.

Hvor skal vi sende?

Her er det ikke noe fasitsvar. Hvis dette er et arrangement som er åpent for alle og ikke koster noe for deltakerne kan svaret være så enkelt og så komplisert som “overalt”. Det finnes en rekke gode distribusjonskanaler og det er ingen stor teknisk utfordring og strømme direkte på flere steder samtidig. Personlig vil jeg ved slike åpne arrangementer minimum vurdere og sende direkte på YouTube og Facebook, men også vurdere plattformer som Vimeo, Dailymotion, Instagram og/eller Periscope i noen tilfeller.

 

Lukkede arrangementer hvor det for eksempel kreves registrering og/eller betaling kan sendes via en event app eller lukkede web-tjenester av forskjellige slag. I tillegg finnes det løsninger hvor man kan inkludere betaling og/eller passordbeskyttede events, Crowdcast er en av flere leverandører som tilbyr dette.

 

Hva kan Tappin hjelpe deg med?

Tappin har kompetanse på distribuerte arrangementer, og kan gi både råd og hjelp til planlegging og/eller oppsatt av slike løsninger. Om du ønsker å arrangere et 100% distribuert arrangement eller ønsker å åpne opp for at deltakere kan delta eksternt på et “normalt” arrangement, ta kontakt med oss for å høre hva vi kan hjelpe deg med.