<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=151809838993421&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Effektivt gruppearbeid med nettbrett

Skrevet av Ingar Hagen

Tappins tjenester innbefatter å organisere gruppearbeid på konferanser eller bedriftsarrangementer. Gruppearbeid med nettbrett er utrolig effektivt i strategimøter og strategiske konferanser, hvor man skal legge en intern strategi og jobbe frem forslag, ideer eller løsninger fra medarbeidere som arrangøren/ledelsen kan ta tak i og oppsummere i plenum til slutt.

Med Tappins gruppearbeid-løsning følger det med en person som er til stede og tar seg av alt det praktiske, og det hele blir satt opp i arrangementets eget design.

Et typisk gruppearbeid med nettbrett kan foregå ved at f. eks. ledelsen i et internasjonalt konsern kommer sammen for å diskutere seg frem til en idé, en løsning på et eller annet problem, eller en videre strategi for virksomheten. De sitter rundt ulike bord og får oppgaver de skriver inn sine svar på. Og så blir det gjerne tatt opp i plenum etterpå, hvor noen av de innsendte svarene vises frem på storskjerm og det snakkes rundt det i et panel med ledelsen.

 

Fordeler ved å bruke nettbrett i gruppearbeid

Man kan bruke både nettbrett og mobil til gruppearbeid, men nettbrett har vist seg å være litt mer fleksibelt, både når det gjelder typer av spørsmål og måten å bygge opp gruppearbeidet på.

Hver gruppe har ett nettbrett, som inneholder kun det aktuelle gruppearbeidet. Dermed får man konsentrert seg om én ting, uten forstyrrende faktorer rundt. Skjermstørrelsen egner seg fint til å se på det sammen, slik at alle kan være med og lese og komme med innspill. Ikke minst er det lettere å skrive på et nettbrett enn på mobil.

I det hele tatt skaper gruppearbeid på nettbrett masse engasjement!

Gruppearbeid kan også gjøres med mobilen, direkte i eventappen. Fordelen med å bruke appen til gruppearbeidet, er at du har alt på ett sted. Hvis man for eksempel legger opp til et gruppearbeid som har mer preg av gamification – hvor man kanskje beveger seg rundt og gjennomfører en rebus hvor alle på gruppen skal svare hver for seg, og man samler poeng som gruppe – da egner mobil seg bedre enn nettbrett, hvor det kun er ett svar.

 

Et praktisk eksempel

Nylig gjennomførte Tappin et meget vellykket gruppearbeid med et stort norsk konsern. Dette var et godt eksempel på gruppearbeid som blanding av underholdning og det faglige.

Slik foregikk gruppearbeidet:

Gjennom hele dagen lå det et nettbrett på hvert av de 30 bordene, og gruppene (7 personer i hver) skulle svare på ulike spørsmål eller sett med spørsmål. Dette var alt fra multiple choice til fritekstsspørsmål og bilder, etc.

Deltakerne hørte på et motivasjonsforedrag med Kjetil André Aamodt, hvor han blant snakket om samhold. I løpet av foredraget kom det opp en liten kode på storskjermen, som de tastet inn. Da kom de til settet med oppgaver som de skulle svare på i den bolken. Det var både triviaspørsmål (f. eks. “Hvor mange gull tok Aamodt i løpet av karrieren?”) og faglige spørsmål, alle med multiple choice. Blant annet fikk de i oppgave å ta et gruppebilde som skulle illustrere samhold, noe som lokket frem både kreativiteten og latteren hos deltakerne.

Triviaspørsmålene gav poeng for riktig svar og utgjorde dermed et lite konkurranseelement. Den beste gruppen fikk premie under middagen etterpå, hvor noen av gruppebildene ble vist frem på storskjerm. Dette skapte mye engasjement og moro.

 

Mange muligheter for effektivt gruppearbeid med nettbrett

Gruppearbeid med nettbrett kan bygges opp på veldig mange måter. For eksempel at man viser koder fra scenen som gruppene bruker etter hvert som de kommer inn på oppgavene. Man kan sette opp én bolk med et sett med spørsmål i løpet av konferansen, hvor gruppene har en time på å fullføre 10 oppgaver.

Det er svært effektivt å bruke nettbrettet til å komme med tilbakemeldinger gjennom hele dagen, i små drypp. Kanskje rangerer man foredraget man akkurat har hørt, man tar inn litt trivia og kommer med tekstsvar. Pluss at man kan ha en sesjon med 4–5 spørsmål, som er rent gruppearbeid-messig, hvor man skal komme med noen refleksjoner. Dessuten blander man inn litt trivia og gøyale innslag i det hele.

 

Engasjerte deltakere gir bedre kunnskapsoverføring og større samhold. Tappins gruppearbeid-løsning med nettbrett skaper masse engasjement i gruppene rundt hvert bord, noe som gjør at deltakerne får større faglig utbytte.

 

Gratis e-bok: Slik velger du riktig eventapp