<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=151809838993421&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Distributed Event - la deltakere være med fra hvor som helst!

Skrevet av Ingar Hagen

Det kan være mange grunner til at enkelte deltakere ikke nødvendigvis kan være tilstede fysisk under en konferanse eller arrangement. Tid, reiseutgifter og andre hindringer kan komme i veien, men det kan likevel være høyst attraktivt og delta på arrangementet digitalt fra det stedet man måtte være. Med Tappin er dette fult mulig, og deltakere kan både delta og være en del av arrangementets interaktivitet ved hjelp av Tappin sine løsninger.

 

video

 

Hva er distributed event?

Distributed Event er ganske enkelt på norsk Distribuert Arrangement. Med andre ord en måte og gjøre arrangementer tilgjengelig også fra andre steder enn det stedet det rent fysisk avholdes.

Tradisjonelt har dette blitt gjort gjennom f.eks. streaming av video via web-sider, eller mer vanlig ved at man i etterkant har gjort pdf versjoner av foredrag tilgjengelig for nedlasting via en web-side, eller de er blitt distribuert som e-post eller på andre måter.

I dag forventer deltakere på arrangementer seg mer, selv om de ikke fysisk er til stede, og her åpner det seg mange muligheter for arrangører som ønsker og utnytte disse mulighetene.

Ikke bare video, men deltakelse på alle måter

Som jeg tidligere i denne artikkelen har nevnt er det vanligste i dag og streame et arrangement f.eks. via web-sider, YouTube eller Facebook. Dette er selvfølgelig en svært effektiv og brukervennlig måte og distribuere sitt event på, men det begrenser mulighetene for de deltakerne som følger eventet via slike streams, til kun å være passive deltakere. I dag forventer man mer.

Som deltaker på en konferanse ønsker man i dag og aktivt kunne delta både i diskusjoner, spørre spørsmål, bygge nettverk, besøke utstillere eller ha møter med interessante personer. Ved å bruke moderne teknologi er alt dette mulig, og det ofte med svært enkle midler og enkel organisering.

Tappin Distributed Event

Tappin sine systemer er tilrettelagt for slike distribuerte arrangementer på flere måter, ikke minst gjennom de funksjoner som allerede er standard i vår Event App, men også gjennom spesielle funksjoner og tjenester som er opprettet nettopp for å kunne gjennomføre slike distribuerte arrangementer. La oss se på noen av disse:

Tappin LIVE Broadcasting

Det og sende et arrangement direkte på nett med online streaming er i dag enklere enn det man tror. Tappin har egne systemer som gjør det mulig for arrangementer og streame direkte sendinger samtidig til app, web-sider og sosiale medier samtidig som man kan utnytte de interaktive funksjonene som ligger i Tappin sin event-app.

 

pad

 

Interaktivitet og kommunikasjon med scene

På f.eks. en konferanse er ofte kommunikasjon mellom publikum og scene en drivende faktor. Ved å utnytte kraften i Tappin sine løsninger for distribuert event kan også deltakere som ikke er fysisk tilstede delta i denne interaktiviteten. Fjrendeltakelse er ikke lenger en hindring for å delta i meningsmålinger, quizzer eller direkte kommunikasjon med scene gjennom innsending av spørsmål osv.

 

 

Chat og direktekommunikasjon

Nettverksbygging og kontakt med andre deltakere på et arrangement kan i mange tilfeller være like viktig som det rent faglige. Med Tappin kan også deltaker som ikke er fysisk tilstede delta i slik aktivitet gjennom live chat med andre deltakere, aktiv involvering i arrangementsappen og på andre måter det er åpnet for.

Vil distributed events erstatte dagens tradisjonelle arrangement og konferanser?

Det korte svaret er, nei!

Menneskelige relasjoner blir på mange måter stadig viktigere i dagens samfunn. Det er mye snakk om B2B (Business to Business) og B2C (Business to Consumer), men vi må aldri glemme det aller viktigste P2P (People to People), for det er alltid det det handler om. Forretninger utføres mellom mennesker, ikke mellom organisasjonsnummer.

Likevel gir ny teknologi oss mulighet til å nå ut til flere f.eks. når vi arrangerer en konferanse, en messe, et kurs eller et enkelt møte. Distributed events teknologi hjelper oss med dette, og den menneskelige kontakten kan strekke seg ut av møtelokalene, kongresshallene og messestandene på måter vi for noen år siden nærmest ikke kunne se for oss. Så selv om de rent fysiske møtene også i fremtiden vil være viktig, og til dels ennå viktigere, vil løsninger for distributed events og kommunikasjon kunne utvide rekkevidden og den personlige kontakten på nye måter.

Spennende tider er i vente...