<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=151809838993421&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bruk gamification til å øke engasjementet blant deltakerne

Skrevet av Ingar Hagen

Engasjement blant deltakerne står øverst på prioriteringslisten hos enhver arrangør.

Eventplanleggere og arrangører vet at engasjement er nøkkelen til vellykkede arrangementer, og de er stadig på jakt etter nye muligheter for å styrke nettversbyggingen og kunnskapsoverføringen.

Eventteknologi blir stadig mer utbredt for å øke engasjement og interaktivitet, og spillifisering via eventapper har vist seg å være veldig effektivt i så måte. Gamification er blitt et “buzzword”, og det med god grunn.

 

Avmystifisering av begrepet

Gamification dreier seg om å anvende spillmekanismer for å høyne grad av engasjement, lojalitet og læring. Grunnideen bak spillifisering på arrangementer er å oppmuntre deltakerne (via belønning og premier) til å utføre oppgaver som ønskes utført.

Begrepet klinger nok fortsatt litt fremmed i norske ører, men konseptet er langt fra nytt. Hvis du bruker et kredittkort med bonusfordeler, eller hvis du fyller ut et spørre- eller bestillingsskjema på nett i håp om å vinne en premie, da har du opplevd gamification selv.

I hverdagen møter vi som oftest på gamification via nettbaserte tjenester eller applikasjoner for mobile enheter. Tappin har for eksempel en egen funksjon for gamification i eventappen, skreddersydd for konferanser og alle typer events.

Det er fem grunnleggende spillmekanismer som går igjen i det å spille. Nemlig muligheten til å

 • få poeng i et poengsystem
 • nå nye nivåer
 • få belønning i form av badges og premier
 • delta i konkurranser/quiz
 • se egen og andres plassering på topplister

 

Gamification i praksis på arrangement

Flere og flere arrangører får opp øynene for eventapper. De er skreddersydd for smarttelefoner og er proppfulle av funksjonalitet som gjør det lettere for deltakerne å holde oversikten på arrangementer.

Eventapper kan være enkle eller avanserte, men bør som minimum ha funksjoner for nyhetsfeed, kommunikasjonsmuligheter, agenda, booking, utstillere, foredragsholdere, storskjermmuligheter, statistikk, SMS/push – og naturligvis gamification.

Gamification kan være reneste vitamininnsprøytningen i et event. Se for deg entusiastiske deltakere som oppsøker stander de ellers ville ha gått rett forbi, eller at de deltar aktivt på sesjoner – med egne spørsmål til foredragsholderne.

cellphone2.jpg

Du kan sende deltakerne ut på en utstillerrebus der de må besøke flest mulig utstillere for å finne svar på spørsmål. Eller det kan opprettes quizer med flervalgssvar etter hver sesjon, der du får testet deltakernes kunnskap – eller rett og slett som ren underholdning eller konkurranser.

Du kan også ha et spill der deltakere får poeng basert på definerte aktiviteter i appen. Grunnprinsippet er at de må besvare faglig relaterte spørsmål for å holde liv i sin spillprofil i 24 timer om gangen. Svaret på hvert spørsmål gir et satt antall timer med liv. Dersom deltakeren ikke klarer å bygge 24 timer med liv via quizen, må han/hun utføre bestemte oppgaver i appen, som for eksempel å kommentere, poste bilder og videoer, svare på meningsmålinger eller svare på spørsmål fra systemets generelle quizdatabase.

Videre kan deltakere få poeng i et poengsystem, basert på aktiviteter i appen. Etter hvert som deltakerne oppnår forhåndssatte poengsummer, vil de motta badges som belønning. Disse vil vises på deltakerens profil.

Det kan også vises en egen toppliste i appen for å engasjere deltakere til å bruke appen mer – noe som i bunn og grunn betyr at de blir enda mer involvert på arrangementet. Ingenting fungerer bedre enn uhøytidelig konkurranse for å engasjere folk og få dem til å utføre flere oppgaver.

 

Spillmekanikk som strategisk handlingsdriver

Det viktigste elementet i anvendelsen av gamification er at du har målet med arrangementet klart for deg. Ved å definere nøyaktig hva du ønsker å oppnå, kan du oppmuntre deltakerne til å gjøre ting eller utføre oppgaver de kanskje ikke anser som viktige. For eksempel:

 • melde seg på arrangementet tidlig
 • delta i debatter
 • komme med forslag til løsninger
 • besøke den og den utstilleren
 • nettverke med andre deltakere
 • delta i teambuildingsaktiviteter
 • laste ned informasjon
 • svare på meningsmålinger
 • lære om nye produkter/tjenester
 • sette seg inn i virksomhetens målsetninger
 • besøke bestemte lokasjoner på arrangementet

Når du baker inn spillelementer i arrangementer, oppfordrer du ikke bare deltakerne til å hjelpe deg med å oppnå målene med eventet, du legger også til rette for at de oppnår egne mål.

Mange deltakere sliter litt med å knytte kontakter, delta i samtaler eller holde styr på sine aktiviteter. Gamification-funksjonen i eventappen hjelper deltakerne med alt dette, samtidig som de kan følge med på egen progresjon.

Flere deltakere blir engasjert underveis i arrangementet, og ved å se hvor involvert de har vært på konferansen, får de målt eget utbytte.

 

Tips og triks for gamification på arrangementer

Noe av det viktigste når du skal bruke gamification på ditt arrangement, er innholdet, flyten og onboarding-prosessen. Vi anbefaler at du lytter til råd fra erfarne eventplanleggere med god kjennskap til det å motivere deltakere via stammespråk, bedriftsinterne målsetninger, teambuilding-dynamikk, gruppepsykologi og til og med beliggenheten til hotellet/kongressenteret.

De beste spillene på arrangementer inkluderer rebusløp og hint/oppgaver som er knyttet til lokaliteten. Også utformingen av selve lokalet har en god del å si.

Spillet må dessuten være lett å forstå og delta i. Det blir skikkelig nedtur dersom deltakerne blir forespeilet en gøyal opplevelse, og så blir de møtt av et tosiders spørreskjema som må fylles ut før de kan sette i gang.

Husk at hensikten med gamification ikke er å få deltakerne til delta i lek og spill via smarttelefonen, men isteden å gi dem morsomme aktiviteter for å øke engasjementet. Derfor er det lurt å holde spillaktivitetene innenfor visse områder eller tidspunkter, slik at det ikke oppstår unødvendige forstyrrelser.

 

Morgendagens engasjement på arrangementer

Det ligger uante muligheter i gamification med eventapp. Denne teknologiske nyvinningen gir deltakerne nye muligheter til å ta aktivt del i arrangementet, gjennom å bygge nettverk, stille spørsmål fra sal til scene, besøke gitte lokasjoner og sende kontaktdata til utstillere, slik at leads genereres.

Men én ting er sikkert: For at deltaker- og utstilleroopplevelsen skal verdiøkes, og for at initiativet ikke skal føles som en gimmick fra arrangørens side, må gamification være tett knyttet an til målene for arrangementet, og anvendes riktig.

 

slik øker du engasjement hos deltakerne med gamification